+386 40 505 103

DUŠEVNO ZDRAVJE IN NEKEMIČNE ZASVOJENOSTI

Duševno zdravje je, tako kot telesno, predpogoj za naše učinkovito delovanje in je neločljiv del celotnega zdravja posameznika. Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost (1). Le duševno zdrav človek lahko učinkovito prispeva k skupnosti.

Na nujnost obravnavanja te tematike kažeta naslednja dva podatka. V obdobju od leta 2008 do leta 2015 se je število obravnav otrok in mladostnikov s končno diagnozo duševne in vedenjske motnje povečalo za 71 %, za slabih 50 % pa se je povečalo število receptov, izdanih za zdravila za zdravljenje duševnih motenj otrok in mladostnikov (2).

Raziskave prav tako kažejo, da se je pri večini odraslih oseb z duševno motnjo duševna bolezen prvič pojavila že v otroštvu ali mladostništvu. Zato je ključno spremljanje duševnega zdravja, preprečevanje nastanka duševnih motenj in krepitev pozitivnega duševnega zdravja že od ranega otroštva in mladostništva dalje.

Z duševnimi težavami se pogosto povezujejo tudi vedenjske oziroma nekemične zasvojenosti. Na nastanek, trajanje in razvoj zasvojenosti vplivajo številni dejavniki: genetski dejavniki, primarno družinsko okolje, travmatične izkušnje (tudi zanemarjanje in zloraba v otroštvu), nekatere osebnostne značilnosti posameznika (čustvena nestabilnost, nizko samospoštovanje…), vpliv družbe in vrstnikov, značilnosti snovi oziroma vedenja s katerim je posameznik zasvojen (3). Posebno občutljivi so tisti, ki imajo posebno kombinacijo osebnostnih lastnosti in so odraščali v neugodnih razmerah …

Čas je, da se torej vprašaš:

Imaš tudi ti kakšne težave? Ne najdeš rešitev? Se včasih počutiš utesnjeno? Si občasno slabe volje, pa ne veš kako si pomagati?

To je povsem razumljivo.

Veš kaj? Nič ni nerešljivega! Le poskrbeti moraš za svoje duševno zdravje!

Te zanima zakaj in kako?

Vsak od nas se kdaj sooča s težavami. Za lažje obvladovanje smo osnovali prvi izziv in delavnico Fitnes za dušo.

Namen 1. izziva in delavnice je mlade na interaktiven način ozavestiti o pomenu duševnega zdravja ter jih spodbuditi k skrbi zanj. Skozi delavnico bomo krepili pozitiven odnos do življenja, samozavest in samopodobo, ozavestili mehanizme za obvladovanje stresa, spoznali različne nekemnične zasvojenosti ter naredili samorefleksijo vedenj, ki lahko vodijo v zasvojenost. Obenem bomo krepili sposobnost izražanja svojih čustev, občutkov in razmišljanj ter morebitnih frustracij.

Se sliši zapleteno? Pravzaprav je zelo preprosto.

Spremljaj nas in kmalu izveš kako … ????

 

  1. WHO, World Health Organization, http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/; dostopno dne 17. 12. 2018
  2. Jeriček Klanšček, H., Roškar, S., Vinko, M., Konec Juričič, N., Hočevar Grom, A., Bajt, M., … Poldrugovac, M. (2018). Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji. Znanstvena monografija. Pridobljeno s Nacionali inštitut za javno zdravje: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf
  3. NIJ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, http://www.nijz.si/sl/vedenjske-zasvojenosti; dostopno dne 17. 11. 2018

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja